Encarga 1 heeft 3 zorgmodules binnen het forensische zorgcircuit. Deze zijn:

  • Module 1: observatie en diagnosestelling. Encarga 1 is de opnameafdeling binnen het forensisch zorgcircuit. Onmiddellijk na opname start een observatie en diagnoseperiode. Na die fase (diagnosepunt) wordt de patiënt verwezen naar de meeste geschikte behandelings- of begeleidingsvorm binnen het forensisch zorgcircuit. De veroorzakende en in stand houdende factoren van pathologie en risicovol gedrag worden in kaart gebracht in de diagnostische fase. Hierna volgt een motiverende/stabiliserende behandeling met als doel de cliënt op een niveau te brengen waarin hij of zij voldoende verantwoordelijkheid neemt en draagkracht heeft om een volgende stap in het traject te zetten. De mogelijkheden en beperkingen worden in kaart gebracht in de diagnostische fase. Met deze responsiviteitsfactoren wordt er vervolgens rekening gehouden bij het opstellen van een behandelplan.
  • Module 2: behandeling en begeleiding. Sommige patiënten blijven na het diagnosepunt verder op Encarga 1 voor een behandeling. Via een individueel behandelplan worden de problemen vanuit een systeemtherapeutische invalshoek samen aangepakt.
  • Module 3: crisiszorg. Encarga 1 houdt enkele bedden vrij voor acute crisisopvang van ex-patiënten die met succes een behandeling door ons zorgcircuit hebben doorlopen (opvangnet). Stabiliserende behandeling: de cliënt op een niveau brengen waarin hij of zij voldoende verantwoordelijkheid neemt en draagkracht heeft om een volgende stap in het traject te zetten.