Encarga 1 is een gesloten opname afdeling waar de cliënt vanuit een uitgebreide diagnostische fase overgaat naar de behandeling. Daarnaast heeft onze afdeling ook een crisismodule die vooral gericht is op het stabiliseren van de patiënt.

Onze afdeling biedt plaats aan 27 patiënten, waarvan 3 tot 6 bedden worden voorzien voor crisiszorg.