Behandeling en resocialisatie

Encarga 3 is een open leefomgeving voor voortgezette behandeling en resocialisatie. Centraal staan de begrippen zelforganisatie, introspectie en communicatie. De patiënten staan zelf in voor de organisatie van het afdelingsgebeuren, maar worden hierbij ondersteund door een multidisciplinair team. Het therapieaanbod is sterk individueel bepaald en gaat veelal gepaard met doorgedreven arbeidstrajectbegeleiding. Vanuit Encarga 3 kan de patiënt georiënteerd worden naar een andere woonvorm aansluitend bij de noden en behoeften van de patiënt.

Wetenschappelijk kader

Met onze forensische behandeling willen we voorkomen dat een cliënt hervalt in het plegen van misdrijven. Om daaraan tegemoet te komen vertrekken we vanuit het Risk-Need-Responsivity (RNR) Model van Andrews & Bonta waarvan wetenschappelijk onderzoek uitgewezen heeft dat het behandeleffectief is. Zo werken we via risicomanagement en hervalpreventie toe naar een veilige terugkeer van onze cliënten naar de maatschappij en dat aan de hand van drie basisprincipes: Risk (risico op herval), Need (behandelnoden) en Responsivity (aangepast aan de vaardigheden, leerstijl en de eigenheid van de cliënt).

  1. We schatten in in welke mate iemand een risico op herval in delictgedrag vertoont (Risk).
  2. Vervolgens werken we in op de factoren die verband houden met delictgedrag (Need).
  3. Ten slotte respecteren we ook de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten door middel van een geïndividualiseerd aanbod (Responsivity).