Het Centrum voor Arbeidszorg

Centrum voor arbeidszorg is gevestigd op twee locaties (De kade situeert zich binnen het psychiatrisch ziekenhuis op campus Suikerkaai en de sprong(vzw) heeft zijn verblijfsplaats op campus Oostkade) en richt zich op mensen met een psychische en/of psychiatrische problematiek die nog niet in aanmerking komen of mogen komen voor een, al dan niet betaalde, job, maar wel gemotiveerd zijn om te werken. Het centrum voor arbeidszorg is een extra pijler binnen de behandeling van de patiënt en werkt dus overkoepelend en in samenwerking met de verschillende doelgroepen binnen het ziekenhuis.

Het is een belangrijke stap naar re-integratie en arbeidsrehabilitatie. Onze missie is drieledig:

  • Het bieden van levenskwaliteit
  • Een vraaggestuurde aanpak uitwerken.
  • Een arbeidstraject op maat aanbieden.

Binnen onze werking willen we mensen de mogelijkheid bieden om in een gecontroleerde en beschermde omgeving te werken aan arbeidsattitudes, ontplooien van talenten, ondersteuning bieden bij niet-werkgerelateerde problemen,… met als doel door te stromen naar een vorm van arbeid. Dit kan gaan van vrijwilligerswerk, beschutte of sociale werkplaats tot het normaal economisch circuit.