Aanbod

PVT Het Anker is geopend op 3 juni 2013 en is gelegen op de campus van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist. Het Anker maakt deel uit van het PVT Uitdovend zorgcircuit samen met de externe campus PVT De Warande te Wachtebeke.  Onze afdeling is in het leven geroepen als antwoord op een dringende zorgvraag voor bewoners die verbleven op afdelingen binnen PVT die inmiddels zijn gesloten of gaan sluiten.

PVT Het Anker is een woonentiteit en biedt een thuis aan bewoners, mannen en vrouwen, volwassen tot bejaard. Bewoners hebben een verstandelijke beperking (licht, matig of ernstig) met bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. Emancipatorisch werken en empowerment zijn de rode draad in het dagelijks handelen en begeleiden. Interne mutaties van afdeling Het Anker naar de Warande zijn mogelijk.

 

Afdelingsbrochure

Contact

  • Afdelingshoofd: Bart Demunster
  • Beleidsarts: dr. Kevin Van Wallendael
  • Afdelingsgeneesheer: dr. Kevin Van Wallendael
  • Gelegen op Campus Suikerkaai
  • Bezoekuren: doorlopend