Het zorgcircuit bestaat uit zowel een opname-als behandelafdeling waardoor men bij de stabilisatie, oriëntatie en doorverwijzing naar de meest geschikte woonvorm, rekening kan houden met de noden van de patiënt (lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel,…).

  • Hemera gesloten:

Staat in voor patiënten met dementie en gedragsstoornissen en patiënten met een functionele stoornis die een gesloten afdeling nodig hebben.

  • Hemera open:

Staat in voor alle opnames van ouderen met een acute, functionele, organische, psychiatrische problematiek of een opflakkering van chronische psychiatrische problematiek.

  • Vespera:

Is een behandelafdeling voor patiënten met psychiatrische problematiek die nood hebben aan middellange multidisciplinaire psychiatrische begeleiding en behandeling.

Tussen bovenstaande afdelingen is er een doorstroom mogelijk. Vanuit elke afdeling wordt de behandeling op regelmatige basis in dialoog met de patiënt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het multidisciplinair team staat in voor de behandelevaluatie en geeft bijgevolg samen met de patiënt richting aan zijn of haar traject.