‘Ligarsa’

“Mensen op een enthousiaste manier coachen in het veilig verbinden met zichzelf en de samenleving”: dat is onze visie, samengevat in één zin. De naam van onze afdeling, Ligarsa, verwijst ook naar die visie. Ligarsa is een samengesteld woord afkomstig van het Spaanse werkwoord Ligar, wat betekent verbinden met, en sa, wat een afkorting is van samenleving. Ligarse betekent dus ‘verbinden met de samenleving’. De naam ligt in de lijn van de andere forensische afdelingen van ons psychiatrisch centrum die Esperanza en Encarga heten.

6 kernwaarden

Vanuit onze missie willen we vasthouden aan enkele belangrijke waarden, die we willen uitdragen in onze dagelijkse werking en omgang met cliënten.

  • Enthousiasme: positivisme inspirerend energiek coachen bekrachtigen
  • Veiligheid: geweldloosheid breken/met verbinden/met aanwezigheid netwerken
  • Collegialiteit: transparantie geloven-in-elkaar communicatie sportiviteit
  • Autonomie: individualiteit persoonlijk keuzevrijheid
  • Menselijkheid: nabijheid zorgzaamheid warmte integriteit holistisch luisterbereidheid
  • Authenticiteit-met-respect: aanvaarding eerlijkheid echtheid eigenheid integriteit