Gepubliceerd op maandag 27 juli 2020.

Algemene informatie

Alle medewerkers van psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist doen er alles aan om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We hebben de nodige maatregelen genomen om iedereen te beschermen. Hieronder kan u een aantal afspraken terugvinden. Vindt u in onderstaande niet wat u zoekt, laat het ons dan zeker weten.

Veelgestelde vragen

Dien ik mij te registreren i.k.v. contact tracing?
In het kader van het Coronavirus moet elke externe persoon die langskomt in PC Sint-Jan-Baptist zich registreren. Dit kan op de afdeling of aan het onthaal. M.a.w. elke volwassene en elk kind zal het document dienen in te vullen. Indien er tijdens de periode 14 dagen volgend op het contactmoment geen ziektesymptomen optreden zal deze registratie vernietigd worden. Heeft u vragen m.b.t de privacy dan mag u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer – Functionaris Gegevensbescherming) van PC Sint-Jan-Baptist (contactgegevens staan op de website).
Mag ik op bezoek komen?
Alle patiënten en bewoners kunnen bezoek ontvangen op een veilige manier. Daarbij zorgen we er via de fysieke inrichting van de lokalen voor dat de social distancing wordt bewaard. Meer informatie kan je nalezen op de pagina bezoekregeling ziekenhuis. Heb je vragen dan mag je steeds telefonisch contact opnemen met het afdelingshoofd of de maatschappelijke werker van de afdeling.
Blijft de cafetaria open?
Onze cafetaria is beperkt open voor patiënten, bewoners en bezoekers.
Wanneer is de heropstart van de dagklinieken voorzien?
De dagklinieken Hemera (ouderenpsychiatrie) en Vita (verslavingszorg) werden heropgestart. Gelieve contact op te nemen met de desbetreffende afdeling voor de specifieke afspaken.
Kan ik mij laten opnemen bij jullie?
Elke aanvraag wordt met de afdelingspsychiater besproken.
Kan ik was en andere persoonlijke spullen ophalen en leveren?
Wens je verse kledij, lectuur, sigaretten, … te bezorgen aan uw familielid? Gelieve dan eerst telefonisch contact op te nemen met de afdeling en te vragen naar de afdelingsspecifieke afspraken. Alle spullen worden bij ons bewaard en pas na 24 uur afgegeven aan de patiënt of bewoner.
Mag ik op stage komen?
De stages blijven doorgaan zoals gepland. De studenten dienen zich te houden aan dezelfde richtlijnen en maatregelen als de medewerkers.
Gaan de sollicitatiegesprekken door?
De gesprekken gaan terug door. Ze hebben plaats in een lokaal met respect voor de social distancing. We vragen om zelf te voorzien in een mondmasker.