Gepubliceerd op woensdag 27 oktober 2021.

Algemene informatie

Alle medewerkers van psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist doen er alles aan om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We hebben de nodige maatregelen genomen om iedereen te beschermen. Hieronder kan u een aantal afspraken terugvinden. Vindt u in onderstaande niet wat u zoekt, laat het ons dan zeker weten.
Update: In het licht van toenemende infecties, onduidelijkheid rond de immunisatiegraad van de gevaccineerde en het onduidelijk aantal niet-gevaccineerde, dienen we maatregelen te verstrengen.

Veelgestelde vragen

Moet ik een mondneusmasker dragen?
Het dragen van een mondneusmasker is verplicht binnen het ziekenhuis en verzorgingstehuis voor bezoekers, aannemers en externe leveranciers. Bezoekers, aannemers en externe leveranciers worden geacht hun eigen mondneusmasker mee te brengen. Ben je volledig gevaccineerd dan mag je het mondneusmasker afdoen als je neerzit en mits het respecteren van de 1,5 m afstand, loop je rond dan draag je je mondneusmasker.
Dien ik mij te registreren i.k.v. contact tracing?
In het kader van het Coronavirus moet elke externe persoon die langskomt in PC Sint-Jan-Baptist zich registreren. Dit kan op de afdeling (dienst) of aan het onthaal. M.a.w. elke volwassene en elk kind zal het document dienen in te vullen. Indien er tijdens de periode 14 dagen volgend op het contactmoment geen ziektesymptomen optreden zal deze registratie vernietigd worden. Heeft u vragen m.b.t de privacy dan mag u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer – Functionaris Gegevensbescherming) van PC Sint-Jan-Baptist (contactgegevens staan op de website).
Mag ik op bezoek komen?
Alle patiënten en bewoners kunnen bezoek ontvangen op een veilige manier. Daarbij zorgen we er via de fysieke inrichting van de lokalen voor dat de social distancing wordt bewaard. Meer informatie kan je nalezen op de pagina bezoekregeling ziekenhuis. Heb je vragen dan mag je steeds telefonisch contact opnemen met het afdelingshoofd of de maatschappelijke werker van de afdeling.
Is de cafetaria open?
Onze cafetaria is open voor patiënten, bewoners en bezoekers, we werken wel via een reservatie systeem o.w.v. een bepaalde maximum capaciteit. Aan de cafetaria kan je ook plaatst nemen op het terras.
Zijn de dagklinieken open?
Opnames en behandelingen zijn mogelijk in de dagklinieken Hemera (ouderenpsychiatrie) en Vita (verslavingszorg). Gelieve contact op te nemen met de desbetreffende afdeling voor de specifieke afspraken.
Kan ik mij laten opnemen bij jullie?
Opnames binnen het ziekenhuis en verzorgingstehuis zijn mogelijk. Elke aanvraag wordt met de afdelingspsychiater besproken. Bij het begin van de opname worden afspraken gemaakt met betrekking tot eventuele quarantaine maatregelen.
Kan ik was en andere persoonlijke spullen ophalen en leveren?
Wens je verse kledij, lectuur, sigaretten, … te bezorgen aan uw familielid? Gelieve dan eerst telefonisch contact op te nemen met de afdeling en te vragen naar de afdelingsspecifieke afspraken.
Mag ik op stage komen?
De stages blijven doorgaan zoals gepland. De studenten dienen zich te houden aan dezelfde richtlijnen en maatregelen als de medewerkers.
Gaan de sollicitatiegesprekken door?
De gesprekken gaan bij voorkeur door in de voorziening. Voorzie voor uzelf steeds een mondneusmasker.