Beste bezoeker

Door de coronacrisis heeft u uw naaste die bij ons verblijft al een aantal weken niet meer kunnen bezoeken. Dit was een moeilijke situatie: voor uzelf en voor onze patiënten en bewoners. Nu de federale overheid het licht op groen heeft gezet om beperkt bezoek terug toe te laten, hebben wij een werkwijze opgesteld die dit bezoek op een veilige manier mogelijk maakt. Bij het opstellen van een bezoekregeling hebben we gezocht naar het evenwicht tussen een zo goed mogelijk contact en veiligheid. Het is daarom belangrijk dat u onderstaande afspraken correct op volgt. Heeft u bijkomende vragen dan mag u deze steeds richten naar het afdelingshoofd of maatschappelijk werker van de afdeling waar uw naaste is opgenomen.

Namens de directie van PC Sint-Jan-Baptist


Hoe kunt u een bezoek plannen?

 • Om uw bezoek te plannen kunt u contact nemen met de maatschappelijk werker of het afdelingshoofd.
 • We willen iedere patiënt of bewoner de kans geven om binnenkort bezoek te ontvangen. Daarom beperken we in het begin het aantal bezoeken tot één per week. Later kan dit worden aangepast wanneer er hiervoor voldoende tijdstippen beschikbaar blijken te zijn.
 • De maximale duur van uw bezoek is 45 minuten.
 • Kom pas naar de ingang van de bezoekzaal op het aanvangsuur (en niet vroeger). Dat is belangrijk om daar voldoende de social distance te kunnen bewaren.

Met hoeveel personen kunt u op bezoek komen?

 • U mag met maximum twee volwassenen op bezoek komen, onder de voorwaarde dat u beiden woont op hetzelfde adres (zelfde domicilie).
 • Kinderen en jongeren (min 18 jarigen) die op hetzelfde adres wonen als deze volwassene(n) mogen ook met de volwassene(n) meekomen op bezoek. Voor hen geldt de beperking tot twee personen dus niet.
 • Dieren zijn niet toegelaten: niet tijdens het bezoek en ook niet op de campus.

Waar vindt het bezoek plaats?

 • Het bezoek zal plaatsvinden in een zaal waar we de nodige maatregelen hebben getroffen om de social distancing maximaal te kunnen garanderen.
 • Bezoek op de afdeling is niet toegestaan.
 • Er is een aparte ingang en parking voorzien. Gebruik dus niet de normale ingang van ons centrum, maar volg de wegwijzers naar de centrale bezoekzaal.
 • Het is belangrijk dat u na het bezoek onmiddellijk de campus verlaat.
 • De zaal is zo ingericht dat u zo discreet als mogelijk met uw naaste kan praten. U bent er echter niet alleen met uw bezoek.

Welke preventieve maatregelen moet u zelf nemen?

 • Vóór u tuis vertrekt dient u uw temperatuur te meten. Indien u koorts heeft, kan het bezoek niet doorgaan. Verwittig dan via tel. 09 342 28 28
 • Vóór het betreden van de bezoekzaal dient u een mondmasker te dragen. Voorzie zelf een masker, en dit voor elke volwassene én elk kind (dat 12 jaar is of ouder).
 • Alvorens u naar de bezoekruimte wordt gebracht, dient u uw handen te wassen of te ontsmetten. Wij stellen daarvoor het materiaal ter beschikking.
 • Elke bezoeker zal gevraagd worden om het document in bijlage (klik hier) in te vullen[i]. Breng zelf een balpen mee, of breng het formulier ingevuld mee.
 • Lichamelijk contact (hand geven, een kus, een omhelzing, …) is niet toegelaten.
 • Na het bezoek kan u opnieuw uw handen wassen of ontsmetten.

Wat mag ik meebrengen voor mijn naaste?

 • Het is door de overheid verboden om eten en drinken mee te brengen tijdens dit bezoek.
 • Indien u een pakje meebrengt voor uw bezoek dan zal dit in de zaal bewaard worden en op een later tijdstip afgegeven aan uw bezoek. Op die manier vermijden we overdracht van besmetting via deze pakjes. Gelieve het pakje te voorzien van de naam van uw naaste en afdeling waar hij/zij verblijft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van of beschadiging aan het pakje.
 • Wasgoed kan niet worden afgegeven tijdens het bezoek.

Wanneer mag u niet op bezoek komen?

 • Indien u in de 14 dagen voor het bezoek positief bent getest op COVID-19, of u heeft in diezelfde 14 dagen symptomen gehad die op COVID-19 wijzen, dan is het bezoek niet toegelaten.
  Het gaat over één of meer van de volgende symptomen

  • Hoest
  • Kortademigheid
  • Verergering van ademhalingsproblemen
  • Pijn in de borststreek
  • Verdwijnen van reuk of smaakzin
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Keelpijn
  • Loopneus
  • Hoofdpijn
  • Koorts
  • Gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak
  • Waterige diarree zonder duidelijke oorzaak
  • Plots optredende verwardheid
  • Plotse val zonder duidelijke oorzaak

Belangrijk

We vinden de veiligheid van onze patiënten, bewoners en medewerkers uiteraard zeer belangrijk. De regels die u in dit document vindt zijn dan ook opgesteld om die veiligheid te bewaren tijdens het bezoek. Bij het niet naleven van de regels zullen wij het bezoek niet laten doorgaan of stop zetten.

Wij kijken alvast uit naar uw bezoek en zijn heel blij met de steun die u op die manier biedt aan onze patiënten en bewoners!

Mede namens alle patiënten, zorggebruikers, bewoners en cliënten van PC Sint-Jan-Baptist.


[i] In het kader van het Coronavirus moet elke externe persoon zich registreren. M.a.w. elke volwassene en elk kind zal het document dienen in te vullen. Deze registratie zal vernietigd worden nadat de maatregelen rond het Coronavirus niet meer van toepassing zijn. Indien u vragen heeft rond de privacy hieromtrent mag u contact opnemen met de DPO van PC Sint-Jan-Baptist (contactgegevens staan op de website).