Gepubliceerd op donderdag 30 juli 2020.

Beste bezoeker

Op deze pagina hebben we alle afspraken samengebracht rond de bezoekregeling zodat het bezoek op een aangename maar toch veilige manier kan verlopen. Het is daarom belangrijk dat u onderstaande afspraken correct opvolgt. Heeft u bijkomende vragen dan mag u deze steeds richten naar het afdelingshoofd of maatschappelijk werker van de afdeling waar uw naaste is opgenomen. Mogelijks worden deze afspraken in de nabije toekomst nog verder uitgebreid.

Namens de directie van PC Sint-Jan-Baptist


Afspraken

Hoe kunt u een bezoek plannen?
 • Om uw bezoek te plannen kunt u contact nemen met de maatschappelijk werker of het afdelingshoofd.
 • Onaangekondigd bezoek is niet toegelaten.
 • De maximale duur van uw bezoek is 45 minuten.
 • Kom pas naar de afdeling op het aanvangsuur (en niet vroeger). Dat is belangrijk om daar voldoende de social distance te kunnen bewaren.


Met hoeveel personen kunt u op bezoek komen?

 • Tot en met eind augustus 2020 mogen per patiënt/bewoner maximaal 5 verschillende personen op bezoek komen, en deze 5 verschillende personen liggen vast voor de komende 4 weken.
 • U mag met maximum drie volwassenen tegelijkertijd op bezoek komen.
 • Kinderen en jongeren (min 18 jarigen) mogen meekomen.
 • Dieren zijn niet toegelaten: niet tijdens het bezoek en ook niet op de campus.


Waar vindt het bezoek plaats?

 • Bezoek wordt zoveel mogelijk georganiseerd in de buitenlucht. Indien dit niet kan, zal het bezoek plaatsvinden in een daarvoor ingerichte centrale zaal. Op sommige afdelingen dient het bezoek op de afdeling zelf plaats te vinden. Gelieve dit te bevragen bij het inplannen van het bezoek.
 • Wandelen op de campus is dus toegestaan met maximum 3 bezoekers (kinderen niet meegeteld).
 • Het bezoek zal op de afdeling plaatsvinden in een zaal waar we de nodige maatregelen hebben getroffen om de social distancing maximaal te kunnen garanderen. Er is niet langer een scheiding via plexiglas.
 • Het is belangrijk dat u na het bezoek onmiddellijk de campus verlaat.


Welke preventieve maatregelen moet u zelf nemen?

 • Op dit ogenblik hanteren we geen beperkingen voor bezoekers afkomstig uit een rode of oranje zone (in het binnenland).
 • Vóór u tuis vertrekt dient u uw temperatuur te meten. Indien u koorts heeft, kan het bezoek niet doorgaan. Verwittig dan via tel. 09 342 28 28
 • Bij het betreden van de campus dient u een mondmasker te dragen. Voorzie zelf een masker, en dit voor elke volwassene én elk kind (dat 12 jaar is of ouder). Bij voorkeur gebruikt u een chirurgisch mondmasker.
 • Bezoekers en patiënten/bewoners moeten tijdens het bezoek ten allen tijde een masker dragen over mond en neus (dus ook buiten).
 • Bezoekers moeten steeds 1,5 meter afstand houden van patiënten/bewoners.
 • Alvorens u naar de bezoekruimte wordt gebracht, dient u uw handen te wassen of te ontsmetten. Wij stellen daarvoor het materiaal ter beschikking.
 • Na het bezoek kan u opnieuw uw handen wassen of ontsmetten.
 • Elke bezoeker zal gevraagd worden om het document in bijlage (klik hier) in te vullen[i]. Breng zelf een balpen mee, of breng het formulier ingevuld mee. De nauwgezette registratie van de gegevens van bezoekers is en blijft zeer belangrijk in het kader van mogelijke contact tracing.
 • Zorgnet-Icuro heeft een brochure samengesteld met enkele tips om het bezoek coronavrij te houden (klik hier). Handig voor iedereen die bij ons binnenkomt.


Wat mag ik meebrengen voor mijn naaste?

 • In de bezoekzaal wordt er niet gegeten of gedronken.
 • Indien u een pakje meebrengt voor uw bezoek dan zal dit in de zaal bewaard worden en op een later tijdstip afgegeven aan uw bezoek. Op die manier vermijden we overdracht van besmetting via deze pakjes. Gelieve het pakje te voorzien van de naam van uw naaste en afdeling waar hij/zij verblijft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van of beschadiging aan het pakje.
 • Wasgoed kan niet worden afgegeven tijdens het bezoek.


Wanneer mag u niet op bezoek komen?

 • Indien u in de 14 dagen voor het bezoek positief bent getest op COVID-19, of u heeft in diezelfde 14 dagen symptomen gehad die op COVID-19 wijzen, dan is het bezoek niet toegelaten.
  Het gaat over één of meer van de volgende symptomen

  • Hoest
  • Kortademigheid
  • Pijn op de borst
  • Totaal reukverlies
  • Verandering van de smaak en/of verhoogde gevoeligheid voor bepaalde smaken
  • Koorts
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Neusverkoudheid
  • Keelpijn
  • Hoofdpijn
  • Gebrek aan eetlust
  • Waterige diarree zonder duidelijke oorzaak
  • Acute verwardheid
  • Plotse val zonder duidelijke oorzaak
  • Of verergering van ademhalingsproblemen.


[i] In het kader van het Coronavirus moet elke externe persoon zich registreren. M.a.w. elke volwassene en elk kind zal het document dienen in te vullen. Deze registratie zal vernietigd worden nadat de maatregelen rond het Coronavirus niet meer van toepassing zijn. Indien u vragen heeft rond de privacy hieromtrent mag u contact opnemen met de DPO van PC Sint-Jan-Baptist (contactgegevens staan op de website).


Belangrijk

We vinden de veiligheid van onze patiënten, bewoners en medewerkers uiteraard zeer belangrijk. De regels die u in dit document vindt zijn dan ook opgesteld om die veiligheid te bewaren tijdens het bezoek. Bij het niet naleven van de regels zullen wij het bezoek niet laten doorgaan of stop zetten.

Wij kijken alvast uit naar uw bezoek en zijn heel blij met de steun die u op die manier biedt aan onze patiënten en bewoners!

Mede namens alle patiënten, zorggebruikers, bewoners en cliënten van PC Sint-Jan-Baptist.