Gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022.

Beste bezoeker

Op deze pagina hebben we alle afspraken samengebracht rond de bezoekregeling zodat het bezoek op een aangename maar toch veilige manier kan verlopen. Het is daarom belangrijk dat u onderstaande afspraken correct opvolgt. Heeft u bijkomende vragen dan mag u deze steeds richten naar het afdelingshoofd of maatschappelijk werker van de afdeling waar uw naaste is opgenomen. Update: In het licht van toenemende infecties, onduidelijkheid rond de immunisatiegraad van de gevaccineerde en het onduidelijk aantal niet-gevaccineerde, dienen we maatregelen te verstrengen.

Namens de directie van PC Sint-Jan-Baptist


Afspraken

Hoe kunt u een bezoek plannen?
 • Bij het betreden van de gebouwen zijn alle externen en bezoekers verplicht een FFP2 masker op te zetten.
 • We vragen externe bezoekers, ook familie van patiënten, de COVIDSAFE app voor te leggen tijdens het bezoek aan de cafetaria.
 • We houden de namen van de bezoekers bij in een register, dit in kader van contacttracing.
 • Voor specifieke afspraken om uw bezoek te plannen neemt u contact op met de maatschappelijk werker of het afdelingshoofd van de afdeling waar uw naaste verblijft.
 • De cafetaria is enkel open voor patiënten, bewoners en bezoekers na reservatie.


Met hoeveel personen kunt u op bezoek komen?

 • We hanteren de algemene principes zoals deze gelden in de samenleving (klik hier om deze te raadplegen). Hier kan evenwel worden van afgeweken doch enkel mits motivering en toestemming van het multidisciplinair team.
  • Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
 • Dieren zijn niet toegelaten: niet tijdens het bezoek en ook niet op de campus.


Waar vindt het bezoek plaats?

 • Bezoek wordt zoveel mogelijk georganiseerd in de buitenlucht of in een daarvoor ingericht lokaal op de afdeling.
 • Bezoek aan de cafetaria is mogelijk.
 • Aan de cafetaria is een terras.
 • Wandelen op de campus is toegestaan.
 • Het is belangrijk dat u na het bezoek onmiddellijk de campus verlaat.


Waar moet ik mij registreren voor eventuele contact tracing?

 • Elke bezoeker zal gevraagd worden om het document in bijlage (Bezoekregeling_Register dag van het bezoek ZH) in te vullen [i]. Breng zelf een balpen mee, of breng het formulier ingevuld mee. De nauwgezette registratie van de gegevens van bezoekers is en blijft zeer belangrijk in het kader van mogelijke contact tracing.
 • Denk eraan om vóór u thuis vertrekt uw temperatuur te meten en te noteren op het document.


Welke preventieve maatregelen moet u zelf nemen?

 • Op dit ogenblik hanteren we geen beperkingen voor bezoekers afkomstig uit het binnenland.
 • Vóór u thuis vertrekt dient u uw temperatuur te meten. Indien u symptomen heeft, kan het bezoek niet doorgaan (klik hier om de website van Sciensano te raadplegen). Verwittig dan via tel. 09 342 28 28
 • Bij het betreden van de campus dient u een FFP2 mondneusmasker te dragen. Voorzie zelf een mondneusmasker, en dit voor elke volwassene én elk kind (dat 12 jaar is of ouder), in uitzonderlijke gevallen kan u er eentje bij ons verkrijgen.
 • Bezoekers en patiënten/bewoners moeten tijdens het bezoek ten allen tijde een masker dragen over mond en neus.
 • We vragen om zo veel als mogelijk de social distancing, 1,5 meter afstand, te bewaren.
 • Alvorens u naar de bezoekruimte wordt gebracht, dient u uw handen te wassen of te ontsmetten. Wij stellen daarvoor het materiaal ter beschikking.
 • Na het bezoek kan u opnieuw uw handen wassen of ontsmetten.
 • Zorgnet-Icuro heeft een brochure samengesteld met enkele tips om het bezoek coronavrij te houden (klik hier). Handig voor iedereen die bij ons binnenkomt.


Wat mag ik meebrengen voor mijn naaste?

 • In de bezoekzaal wordt er niet gegeten of gedronken.


Wanneer mag u niet op bezoek komen?

 • Indien u in de 14 dagen voor het bezoek positief bent getest op COVID-19, of u heeft in diezelfde 14 dagen symptomen gehad die op COVID-19 wijzen, dan is het bezoek niet toegelaten (klik hier om de website van Sciensano te raadplegen).
 • Het gaat over één of meer van de volgende symptomen
  • Hoest
  • Kortademigheid
  • Pijn op de borst
  • Totaal reukverlies
  • Verandering van de smaak en/of verhoogde gevoeligheid voor bepaalde smaken
  • Koorts
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Neusverkoudheid
  • Keelpijn
  • Hoofdpijn
  • Gebrek aan eetlust
  • Waterige diarree zonder duidelijke oorzaak
  • Acute verwardheid
  • Plotse val zonder duidelijke oorzaak
  • Of verergering van ademhalingsproblemen.


[i] In het kader van het Coronavirus moet elke externe persoon zich registreren. M.a.w. elke volwassene en elk kind zal het document dienen in te vullen. Indien er tijdens de periode van 14 dagen volgend op het contactmoment geen ziektesymptomen optreden zal deze registratie vernietigd worden. Heeft u vragen m.b.t de privacy dan mag u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer – Functionaris Gegevensbescherming) van PC Sint-Jan-Baptist (contactgegevens staan op de website).


Belangrijk

We vinden de veiligheid van onze patiënten, bewoners en medewerkers uiteraard zeer belangrijk. De regels die u in dit document vindt zijn dan ook opgesteld om die veiligheid te bewaren tijdens het bezoek. Willen wij het bezoek zo optimaal mogelijk laten verlopen, vragen wij u om de regels na te leven, bij onduidelijkheden gaan wij graag hierover met u in overleg.

Wij kijken alvast uit naar uw bezoek en zijn heel blij met de steun die u op die manier biedt aan onze patiënten en bewoners!

Mede namens alle patiënten, zorggebruikers, bewoners en cliënten van PC Sint-Jan-Baptist.